۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

یک شرکت تحریمی دیگر...

شرکت سازگار ارقام نماینده نوت بوک های ACER در ایران به علت تبلیغ در فارلس نیوز
اگر به نحوه تبلیغ غیر مستقیم این شرکت در بنیاد دروغپراکنی فارلس در قالب یک خبر در بخش تکنولوژی دقت کنید، متوجه رابطع عمیق این شرکت با این غول لجن پراکنی خواهید شد. پس از امروز این شرکت را نیز به لیست تحریمی ها اضافه می کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: