۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

بازداشتگاه نبوت

بازداشتگاه نبوت واقع در خيابان سهروردي مي باشد و اداره آن مشترکا در اختيار وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است که بر خلاف اکثر بازداشتگاههاي امنيتي که در زير زمينها واقع شده اند اين بازداشتگاه با دارا بودن راه ارتباطي مستقل و بدون مزاحمت در بالاي يک مجتمع تجاري و به حالت استتار شده اي قرار دارد که حالت يک خانه امن و بازداشتگاه فوق سري را دارد که داراي گنجايش بسيار کمي مي باشد و بازداشتي هاي خاص به آنجا منتقل مي شوند که بنا به شرايط جائز نيست به مکانهاي معلوم و شناخته شده منتقل شوند.
مي توان گفت علي رغم نظارت وزارت اطلاعات بر اين بازداشتگاه ولي عموميت نيروهاي عملياتي و اجرايي و بازجويي را نيروهاي حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انجام مي دهند.البته از اين مکان به عنوان بازداشتگاه و مکان امن موقت براي برخي بازجويي ها و بازداشت ها و يا نقطه کور در بين بازداشتگاه از نظر رخنه و نشت اطلاعاتي محسوب مي شود.کل چنين مجموعه کوچکي از چند انفرادي و يک اتاق بازجويي تجاوز نمي کند و افرادي در حد انگشت شمار در آن نگهداري مي شوند که پس از تحقيقات و بازجوئي هاي محرمانه به مراکز امن اصلي در بازداشتگاه هاي بزرگتر منتقل مي شوند.در اين مکان از ثبت رايانه اي و نقل و انتقال اطلاعات در مورد شخص بازداشتي و ملاقات و يا ارجاع به مرجع قضايي خبري نيست و اکثر متهمين آنرا متهمين جرائم امنيتي و سياسي سپاه پاسداران تشکيل مي دهند.

منبع: فرستند محفوظ است

هیچ نظری موجود نیست: