۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

هرچی می کشیم از دست اسمشو نبره!

در کوی دانشگاه به نام رهبری چشم دانشجویان را کور کردند
روزنامه سرمایه: در کوی دانشگاه به نام
رهبری و حضرت زهرا(س) دانشجویان را کتک
زدند. ابراهیم کلانتری با اشاره به بیانات
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دل انسان از
حادثه کوی دانشگاه خون می شود، گفت:
«متاسفانه در حادثه کوی دانشگاه عده ای به
نام رهبری، اسلام و حضرت زهرا(س) دانشجویان
را که فرزندان این نظام هستند کتک زدند،
دست و پایشان را شکستند و حتی به چشم بعضی
از آنها لطمه وارد شد، این موارد به هیچ
قیمتی قابل قبول نیست و حتماً باید با
تعیین مکانیسمی، قانونی مشخص برای
جلوگیری از چنین رخدادهایی تعیین شود.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه تهران، جریان کوی دانشگاه را
جریان بغرنجی عنوان و اظهار کرد: «خوابگاه
دانشجویان همچون خانه آنهاست که نباید هیچ
کسی وارد این حریم خصوصی شود. البته در این
بین سیاسیون نیز نباید خانه شخصی دانشجو
را به مرکز سیاسی جناحی و به عنوان سنگری
برای دفاع یا حمله تبدیل کنند. از سوی دیگر
نباید هیچ نهادی به راحتی وارد حریم خصوصی
دانشجویان شود اما متاسفانه در حوادث اخیر
کوی دانشگاه این اتفاق افتاد؛ دانشجویان
دستگیر شدند و کتک خوردند.» وی ادامه داد:
«در بررسی های حادثه کوی دانشگاه نباید
تنها به این بعد قضیه که چرا به کوی
دانشگاه حمله شد، نگریست بلکه باید به این
موضوع نیز پاسخ داده شود که چرا کوی
دانشگاه پاتوق عده ای از افرادی شد که نه
تنها به دنبال مسائل صنفی دانشجو و
دانشگاه نیستند بلکه به دنبال مسائل جناحی
و حزبی و افکار ویژه خود بودند از این رو در
بررسی حادثه کوی دانشگاه باید این دو بعد
قضیه را در کنار یکدیگر دید یعنی اینکه از
یک سو عده ای بدون دلیل داخل کوی شده و این
حریم امن دانشجویان را تخریب و آنها را
مضروب کردند و از سوی دیگر عده دیگر این
حریم امن را تبدیل به سنگر سیاسی خود کرده
بودند.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه تهران به ارائه پیشنهاداتی در
زمینه قانونگذاری مدونی در حوادثی چون کوی
دانشگاه پرداخت و گفت: «یکی از این
پیشنهادات این است که نیروی رسمی انتظامی
در شرایط اضطرار ورود به کوی دانشگاه باید
با یونیفورم نظامی وارد شود و مهم تر از
آن، نیرویی مخصوص با فرهنگ و درک دانشگاهی
و آشنا با فضای دانشگاه و محیط دانشجویی
باشد. به عبارتی دیگر این نیروها بدانند که
دانشجو کیست و همان نیرویی که با اراذل و
اوباش برخورد می کند، با دانشجویان برخورد
نکند. دانشجو و دانشگاه را به دیده یک جمع
فرهنگی باسواد ببیند و در این قالب انجام
وظیفه کند؛ مطمئناً در این صورت حوادثی
این گونه رخ نمی دهد و جلوی این قضایا
گرفته می شود.»
کلانتری در رابطه با چگونگی برخورد با
متخلفان گفت: «کمیته دانشگاه تهران در
راستای شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع
قضایی پیگیری های لازم را به صورت جدی
انجام می دهد و در مرحله بعد به مسوولان ذی
ربط فشار آورده تا با متخلفان برخورد شود
چرا که غیر از همه دستگاه های پیگیری کننده
این حادثه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه تهران و نهاد مرکز با اعتقاد بر
ریشه یابی این فتنه و برخورد با آن به صورت
جدی در این زمینه کار می کنند. البته
امیدواریم مسوولان ذی ربط به صورت جدی با
متخلفان برخورد کنند.»
کلانتری در رابطه با چگونگی احضار
دانشجویان به کمیته انضباطی در وقایع اخیر
گفت: «کمیته انضباطی کمیته داخلی دانشگاه
است که رویکردش مبتنی بر گذشت است از این
رو دانشجویان نباید ترسی از دعوت به کمیته
انضباطی و توضیح در رابطه با برخی مسائل
داشته باشند چرا که بسیاری از این دعوت ها
و توضیحات سابقه ای برای دانشجو لحاظ نمی
شود، مگر آنکه یک دانشجو خارج از چارچوب
های متعارف لطمات روحی و مادی وارد کرده
باشد که قطعاً با او برخورد می شود و این
همان چیزی است که قانون می گوید و همه آن را
می پسندند.»
وی در رابطه با نحوه برخورد با دانشجویان
شرکت کننده در تجمعات نیز گفت: «هیچ گاه
روند کمیته انضباطی اینگونه نبوده که با
همه افراد شرکت کننده در تجمعات برخورده
شده یا آنها به کمیته انضباطی احضار شوند؛
همواره با افرادی که به مدیریت این تجمعات
پرداخته و برخلاف قانون می خواستند فضا را
متشنج کنند، برخورد می شود و در صورت
شناسایی حکم برای آنها صادر می شود.»

هیچ نظری موجود نیست: