۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب

اين بازداشتگاه در تهران مابين افرادي که درآن نگهداري شده اند و به زندانها منتقل و يا آزاد شده اند به بازداشتگاه ابوغريب معروف شده و تحت اختيار حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي اداره مي شود و در خيابان سئول و داخل شهرک مسکوني فاطميه واقع شده که لابه لاي واحدهاي مسکوني گم و استتار گرديده و چند بلوک و زير زمين از اين مجتمع مسکوني به عنوان بازداشتگاه در اختيار آنهاست.
در اين بازداشتگاه اکثرا جرائم خاص واقع شده در بين نيروهاي انتظامي را رسيدگي مي کنند و متهمين را در جهت تکميل پرونده و بازجويي و اعمال شکنجه هاي خاص در آن نگهداري مي کنند که البته به غير از مجموع متهمين نيروي انتظامي در طي عمليات ارتقاء امنيت اجتماعي تعدادي از متهمين اين عمليات را براي دست و پا شکستن و شکنجه دادن و اقرار گرفتن به اين بازداشتگاه انتقال دادند که اکثر آنها را در کمتر از 1 هفته از آنجا به کمپ- سوله- کهريزک انتقال دادند.
تمام سلولهاي اين بازداشتگاه بدون استثناء انفرادي مي باشد و فني ترين و وحشتناکترين بازجوئيها چه از متهمين نظامي نيروي انتظامي و يا افراد خاص بازداشتي در آن توسط حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي تا حد دست و پا شکستن و مرگ انجام مي شود.
همانگونه که اکثر نهادهاي نظامي بازداشتگاههاي خاص و مخفي خود را براي اعمال شکنجه دارند و در آنها هيچگونه محدوديتي در نوع برخورد با متهمين بازداشتي نيست اين بازداشتگاه نيز مرکز جولان نيروهاي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي است که در آن نه متهم بازداشتي ماهيتا ثبت و درج و بعهده گيري مي شود و نه کسي در مورد جان و مال و خانواده و نقض حقوق آنان نگران است و تنها نگراني در بازداشتگاه ابوغريب اين است که کارشناسان و بازجوها نتوانند هر آنچه که مي خواهند به عنوان سند و مدرک و اقرار صريح از متهم تحت بازداشت بگيرند و اينکه نتوانسته باشند متهم بازداشتي را به حد اعلا شکنجه نمايند و رعب و وحشت در دل او ايجاد کنند.

منبع: فرستند محفوظ است

هیچ نظری موجود نیست: