۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

بازداشتگاه قمر وزارت

اين بازداشتگاه که در خيابان دبستان محدوده بين رسالت و سيد خندان واقع شده است و نزديک وزارت دفاع و در کوچه پشتي بيمارستان قمر بني هاشم است، تحت مديريت وزارت اطلاعات قرار دارد و اداره مي شود. از اين بازداشتگاه توسط درب کوچکي که در انتهاي کوچه واقع شده است استفاده مي شود که هيچ نام و نشاني بر روي آن حک نشده است.اين بازداشتگاه 2 طبقه مي باشد و داراي حياط و 4 اتاق مصاحبه و بازجويي و 8 سلول انفرادي که 6 سلول در طبقه بالا و 2 سلول در طبقه هم کف مي باشد که تمام سلولها در طبقه بالا و پائين به گونه اي طراحي شده که همه دور يک محيط دايره اي قرار گرفته اند..
اين مکان براي بازجوئيها وتحقيقات مقدماتي کارشناسان و بازجوهاي وزارت اطلاعات به دور از تنش و در تير رس قرار گرفتن است که اکثرا پرونده هاي خاص فعالان و مبارزان سياسي را به همراه متهمانش رسيدگي مي کنند و اکثرا افراد منتقل شده به اين بازداشتگاه مدت زمان زيادي را در آن سپري نمي کنند و از امکانات محدودي نسبت به بازداشتگاههاي رسمي برخوردارند و همان قوانين هفته اي 1 الي 2 بار استحمام و 3 تا 5 نوبت استفاده از دستشوئي پيروي مي کنند و متهمين در آن ثبت و يا اعلام بعهده گيري نمي شوند و با فضاي خارج ارتباط متهمين قطع است و تمام مراحل تحقيقات و بازجويي با چشم بند سپري مي شود و اعطاء هر امتيازي به غير از ملاقات که شديدا بهره مندي از آن ناممکن است در اختيار کارشناس پرونده مي باشد که تمام خواسته هاي متهم در قبال نوع عملکرد و بازجويي ها تعيين و اجابت مي شود که در اين بين به هيچ عنوان آدرس محل نگهداري متهمين بازداشتگاه قمر در اختيار خانواده ها قرار نمي گيرد و حتي اگر اطلاعاتي در مورد نگهداري و يا بازداشت فرد توسط مامورين وزارت اطلاعات به بستگان بازداشتي ارائه شود اما محل بازداشتگاههايي مثل قمر در اختيار هيچ کس قرار نمي گيرد.

منبع: فرستند محفوظ است

هیچ نظری موجود نیست: