۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

بازداشتگاه مخوف 59 سپاه

اين بازداشتگاه در زير زمين هاي پادگان عشرت آباد واقع شده است.. اين بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد امکانات و قرنطينه شده است که فقط افراد شاغل و داراي اختيارات و مدارج عاليرتبه در امور آن دخالت کرده و اجازه بازديد از آنجا را دارند. در موردي خاص حتي رئيس دادگستري کل استان تهران "عليزاده" در سال 84 آنرا در ليست بازداشتگاه هاي امنيتي فوق سري قرار داد که حتي به خود او اجازه بازديد از اين بازداشتگاه را نداده بودند.
اين بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اداره مي شود و تمام جرائم خاص رخ داده از جمله اتهامات امنيتي و جاسوسي واقع شده در سپاه پاسداران در آن رسيدگي و تکميل پرونده مي شود.
امکانات ملاقات به صورت تعريف شده و آئين نامه اي براي متهمين بازداشتي وجود ندارد. تمام سلولهاي متهمين انفرادي است و چند اتاق عمومي زير 10 نفر نيز در اين بازداشتگاه وجود دارد. در آنجا از بهداشت و غذا و نور کافي و مطلوب خبري نيست .از اميتاز تماس تلفني نيز خبري نيست، مگر در حضور بازجو و کارشناس پرونده و با اجازه آنها. اين بازداشتگاه به مانند ساير بازداشتگاههاي امنيتي با سيستم تعريف شده خود با متهمين برخورد مي کند که برخورد شديد و خشن و عدم مراعات حقوق انساني و نگه داشتن در بي خبري مطلق يکي از کوچکترين انواع برخوردهاست. در اين مجموعه که البته با امکانات ويژه اي که در بخش بازجويي و شکنجه و انفراديهاي خاص دارد گنجايش حدود 300 نفر را داراست.
مي توان گفت بازداشتگاه 59 سپاه يکي از سري ترين و مهمترين بازداشتگاههاي جرائم امنيتي و جاسوسي سرتاسر کشور است که حتي در مواردي بازداشتي هاي آن تا مدتها بدون کوچکترين اطلاعي در آن نگهداري و شکنجه و بازجويي و يا حتي معدوم مي شوند که همه اين اعمال تحت نظارت مستقيم نهاد اطلاعات سپاه پاسداران ساماندهي و انجام مي شود. در اين بازداشتگاه نيز اعلام آمار رسمي افراد و اسامي آنان مرسوم نيست و همه چيز و همه کس از متهم تا مامور بازداشتگاه با شماره گذاري فراخوانده مي شوند و همه جا و همه لحظه متهم با چشم بند تردد مي کند و مطلقا تا زمان آزادي و يا انتقال کسي را نمي بيند و کسي هم جز بازجو و بازرسين بازداشتگاه به سراغش نمي آيند.

منبع: فرستند محفوظ است

هیچ نظری موجود نیست: