۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

مشكل احمدي نژاد (ا.ن.) به حضرت امام به روايت سيد هادى خامنه اى

 سيد هادى خامنه اى:

در مناظره با موسوی اعتراض احمدی نژاد به امام(ره) بود

 
همه روزنامه‌ها بودند. حداقل شش روزنامه سراسرى کيهان، اطلاعات، جمهورى اسلامى ، صبح آزادگان، ابرار و رسالت را به خاطر مى‌آورم و البته روزنامه‌هاى محلى هم فعاليت مى‌کردند. تا پايان جنگ اين روزنامه‌ها فعاليت‌هاى خود را داشتند و پس از جنگ در سال 70-69 روزنامه جهان اسلام را منتشر کردم. روزنامه‌هاى ديگرى هم شروع به کار کردند. روزنامه جهان اسلام البته سال 73 و دوره آقاى هاشمى توقيف شد. سال 77 مجددا روزنامه حيات نو را منتشر کرديم که البته‌اين روزنامه هم دوره‌هاى مختلفى را گذرانده است

هیچ نظری موجود نیست: