۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

بازداشتگاه عشرت آباد

اين بازداشتگاه نيز در داخل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد واقع شده که گنجايش آن چيزي حدود 250 الي 350 نفر است. داراي 3 سالن مي باشد که در هر سالن 15 ع انفرادي به ابعاد 5/1-2 متر وجود دارد که در هر انفرادي به زور 5 نفر نگهداري مي شوند.متهمين بازداشتي ريز و درشت مرتبط با مواد مخدر سرتاسر تهران را به اين بازداشتگاه منتقل مي کنند. در قسمت درب ورودي تمام وسايل افراد را تحويل و در کيسه هاي انفرادي برزنتي قرار مي دهند. متهمين براي اينکه بتوانند پول خرج کنند اجازه بردن تمام پول خود را به بازداشتگاه دارند.
ميانگين مدت اقامت افراد تا زمان انتقال به دادگاه و يا زندان 3 الي 7 روز است البته در موارد خاصي متهمين جرم سنگين و قدرتمند را براي شناسايي رابطينشان و تحت شکنجه و بازجويي قرار دادن ماهها نيز مي توانند نگه دارند. بازداشتگاه و تشکيلات عشرت آباد زير نظر اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي است که يکي از مشهورترين مکانها براي بازجوييهاي فني از متهمين مواد مخدر است. شدت عمل و ضرب وشتم در مورد اينگونه متهمين که با مواد مخدر سر و کار دارند در اکثر نهادهاي انتظامي بسيار ضعيف و به ندرت است و اکثرا با آنها برخورد فيزيکي خاص و بسيار شديدي مثل اداره آگاهي و اطلاعات انجام نمي شود ولي بازداشتگاه مرکزي مواد مخدر عشرت آباد تنها جاييست که تا مرحله شکستن دست و پا و فک و دنده هاي متهمين پيش مي روند و مجاز به بهره مندي از اجازه همه نوع شکنجه تا سر حد مرگ، در مورد متهمين مواد مخدري است.از بهداشت وملحفه و غذا براي بازداشتيها خبري نيست مگر پس مانده ها و ضايعات غذاي سربازان و کارکنان اداره مبارزه با مواد مخدر که به صورت فله اي پخش و توزيع مي شود.
مقوله استحمام و حمام به طور مطلق در اين بازداشتگاه وجود ندارد. حتي اگر فرد بازداشتي ماهها در آنجا باشد و گال بگيرد و يا شپش از سر و کول آن بالا برود. در انفراديها چيزي به نام نور و پنجره و تهويه وجود ندارد.در روز فقط 3 بار اجازه استفاده از دستشويي وجود دارد و درها هميشه بسته است و بازداشتي ها به صورت کتابي کنار هم مي خوابند.
سالهاست که شستن و تعويض موکت و پتوهاي سلولها به فراموشي سپرده شده و اکثرا به استفراغ معتادان و ادرار و مدفوع آناني که خود را نمي توانند نگه دارند آلوده است. سربازان هر نخ سيگار را به بازداشتي ها ما بين 5 الي 10 هزار تومان مي فروشند. از بهداري و دارو و امکانات پزشکي خبري نيست مگر اينکه فرد در حال مرگ باشد که اين واقعه در بازداشتگاه مواد مخدر بسيار رخ مي دهد که فرد بر اثر تشنج هاي پي در پي و عدم رسيدگي و اعزام به بيمارستان دچار ايست قلبي و مرگ مي شود که در نهايت با صورت جلسه هاي ساختگي و نبود شاهد در امر عدم رسيدگي به موقع به وضعيت متهم و بازداشتي متوفي، پرونده بي سرو صدا به نفع متوليان بازداشتگاه و اداره مبارزه با مواد مخدر بسته مي شود.
البته در مواردي نيز پرونده بازداشتي فوت شده اي را که بر اثر ضرب و شتم و خفگي در زير دست و پاي مامورين بازجويي جان داده با پرونده سازي عدم رسيدن مواد مخدر و يا سنگ کوب و ايست قلبي با صورت جلسه هاي ساختگي بدون هيچگونه اعتراضي مي بندند و دست هاي پنهان هميشه حامي جنايات آشکار و پنهان آنهاست که اين حمايت هاي ضد انساني و ناقض حقوق بشر چنان اختياراتي به متوليان بازداشتگاهها مي دهد که هر آنچه مي خواهند در دخمه ها انجام دهند و صداي کسي به جايي نمي رسد که يکي از اين مجموعه ها بازداشتگاه تحت اختيار نيروي انتظامي، اداره و بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد است.
شايد به راحتي بتوان گفت که هيچ مرجع انتظامي و نظامي و امنيتي به اندازه اداره مبارزه با مواد مخدر با قشر دختران و زنان بازداشتي سروکار نداشته باشد که بنا به گفته ها و شنيده ها مدعيات مامورين و شاهدين مرتبط با اين بازداشتگاه همه گونه اذيت و آزار و تعرض و نقض حقوق شهروندي و برخورد ناشايست و تحقير آميز توام با سوء استفاده از اين زنان و دختران بازداشتي در حريم بازداشتگاه انجام مي شود که البته در موارد نادر زنان و دختراني که به آنان تجاوز نمي شود بايد گفت نوع برخورد و تفتيشها و بازجوئيهاي پشت دربهاي بسته از طريق مامورين مرد و ضرب و شتم آنها از جهت اخذ اقرار و اعتراف در مورد اتهاماتشان و يا اتهامات مردان منتسب به آنان مثل پدر و برادر و يا همسر دست کمي از تجاوز و تعرض و اذيت و آزار در پرتو قانون ندارد و مامورين بازداشتگاه عشرت آباد چون يقين دارند که قشر متهمين بازداشتي در اين مجموعه آنقدر آسيب پذير هستند که کسي به فرياد آنها نمي رسند پس در مورد چه متهم زن و چه متهم مرد هر انچه که ناقض حقوق بشر و ضد انساني است را در مورد آنها بدون ترس و واهمه اعمال مي کنند. خصوصا پرونده سازي و تجاوز به نواميس بازداشتي مردم در سلولها که اکثرا دسته جمعي اتفاق مي افتد و خيلي ها در جريان هستند و پاي ثابت اين تجاوزات اند و اجازه افشاء و برخورد با آنرا نمي دهند و از عاملين اين جنايتها و تجاوزات به صورت مستقيم و يا غير مستقيم حمايت مي کنند.

منبع: فرستند محفوظ است

هیچ نظری موجود نیست: