۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

از بعثی ها بدتر بر ایران حکومت می کنند

نامه کروبی خطاب به هاشمی را همه ما خواندیم و بر خود لرزیدیم. قبل تر هم خبرهایی شنیده بودیم اما مدام به خودمان دروغ میگفتیم که حقیقت ندارد. از قبول حقیقتی به این دردناکی واهمه داشتیم. روی سخنم با برادران رزمنده ای است که در جنگ بودند و در جنگ اسیر شدند. آیا در هنگامی که در زندان های عراق در اختیار بعثی ها بودید مورد تجاوز قرار گرفتید؟ از تو خواهشی دارم برادر رزمنده میخواهم پیامم را به با غیرت ترین و ناموس پرست ترین شهدای جنگ برسانی و بگوی که از بعثی ها بدتر  بر ایران حکومت میکنند. میخواهم به او بگویی که به فرزندان این خاک تجاوز میکنند و انان کسی نیستند مگر افرادی که سنگ خون آن شهیدان را به سینه میزنند. میخواهم به شهیدان پیغام دهی     کاش بعثی ها به تهران رسیده بودند و ان هنگام وقتی چنین خبری را میشنیدم تکلیف خودرا بهتر میدانستیم. ناموس مردم را دزدیدند و شکنجه کردند و تجاوز کردند و کشتند و در اخر جنازه اش را سوزاندند. روی بعثی ها سفید شد. از تمام مسئولین نظام که سابقه اسارت دارند میپرسم. آیا در اسارت بعثی ها به شما تجاوز کردند که اینک با مردم کشور خود چنین میکنید؟

هیچ نظری موجود نیست: