۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

خبرنامه یک برگی: اهانت به امام خمینیخبرنامه یک برگی، آماده چاپ
اهانت به امام خمینی و واکنش‌ها

لطفن بچاپین، رسانه شمایید

واکنش سایت موسوی، کروبی، آیت‌الله صانعی و حوزه، نشر امام،
خاتمی، رضایی، لاریجانی، پزشکیان، نمایندگان مجلس

همراه مقاله‌ای از موج سبز آزادی

از سایت‌‌های معتبر کلمه، موج سبز آزادی، پارلمان نیوز، تغییر، تابناک

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: