۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

تعدادی پوستـــــــــ/\ـــــــــر برای محرم

بی زحمت این پوسترها رو پخش کنید
 

: امام خمینی : من این را اعلام می­کنم که اگر کسی به من سبّ بکند، فحش بدهد ، عکس مرا پاره کند، احدی حق ندارد که به او تعرض کند.حرام است تعرض کردن به کسی که به من سبّ کند، به من فحش بدهد، عکس مرا پاره کند، مرا بزند، هر کاری بکند. صحیفه­ی نور جلد 10 صفحه 260

 

مرد حسابي (برادران بسیجی) نشنيدي كه مولانا گفته
"ما ز قرآن مغـــــز را برداشتیم پوست را بهرِ خران بگذاشتيم"
 
پیش به سوي محرمی سبز

 

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: