۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

حامیان موسوی امروز در دانشگاه تهران: اعتراض به عملکرد صدا و سیما و رییس دانشگاه

امروز در دانشگاه تهران رخ داد:
حامیان موسوی امروز در دانشگاه تهران اعلام كردند تا زمان استعفای فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران تحصن می‌كنند.

به گزارش فارس، عده‌ای از حامیان موسوی كه روز گذشته در پشت اصلی دانشگاه تهران تجمع اعتراض‌آمیز برگزار كرده بودند، از ساعت 12 امروز در اعتراض به اقدام صدا و سیما درباره اهانت به تمثال امام‌خمینی(ره) از مقابل دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تجمع خود را آغاز كرده و با همراه داشتن نمادهای سبزرنگ و در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و سر دادن شعارهای «خاتمی، خاتمی»،«یا حسین، میرحسین» از مقابل مسجد دانشگاه تهران عبور كرده و در پشت در اصلی دانشگاه تهران به سردادن شعارهای خود ادامه دادند.
از نكات جالب در این تجمع آن بود كه در این بین تعدادی از حامیان موسوی بادكنك‌های سبز را همراه خود داشتند.

در ساعت 13:10 حامیان موسوی در اصلی دانشگاه تهران را ترك كرده و به سمت دانشكده فنی حركت كردند. در این بین حامیان موسوی مقابل دوربین‌های واحد مركزی خبر كه در حال تصویربرداری از حاشیه‌های تجمع در دانشگاه تهران بود، ایستاده و شعارهای «ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما» ،« بیست و سی حیا كن دانشگاهو رها كن» را سر دادند.در ادامه این تجمع حامیان موسوی با حضور در مقابل دانشكده فنی دانشگاه تهران به حالت تحصن در مقابل این دانشكده نشسته و اعلام كردند تا فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران استعفا ندهد به تحصن خود ادامه خواهند داد و با سر دادن شعارهای «دانشجوی با غیرت حمایت حمایت» ،«‌تا استعفا نگیری سر كلاس نمی‌ریم» سعی داشتند سایر دانشجویان را كه تماشاگر این تجمع بوده و دور آنان ایستاده بودند را به این تحصن ترغیب كنند.

در این بین كه دوربین‌های واحد مركزی خبر در حال تصویربرداری بود ناگهان عده‌ای از حامیان موسوی به این دوربین‌ها حمله كرده و خبرنگار واحد مركزی خبر با دیدن هجوم آنها به سمت خود، به سمت جنوب دانشگاه تهران حركت كرد و مسئولان حراست دانشگاه با قرار گرفتن در مقابل حامیان موسوی از ادامه حركت آنها به سمت این خبرنگار جلوگیری كردند.پس از این اقدام حامیان موسوی، نماینده انجمن اسلامی دانشگاه تهران در سخنانی گفت: طبق دموكراسی، رئیس دانشگاه باید به صورت آزادانه انتخاب شود و تمامی دانشجویان سبز با آزادی سبز موافقند و تا فرهاد رهبر رئیس فعلی دانشگاه تهران استعفا ندهد و یا از دانشجویان عذرخواهی نكند هر روز در دانشگاه تهران همین بساط برپا خواهد بود.تجمع حامیان موسوی در ساعت 14 به پایان رسید و آنها به نشانه اعتراض در راهروهای دانشكده فنی حضور پیدا كرده و در كلاس‌های درس خود حاضر نشدند.


Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: