۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

پوستر برای اعتراض به اقدام منزجرکننده اطلاعات درباره عکس امام

پوستر برای پرینت
دوشنبه در تمام دانشگاهها تحصن و اعتراض برای خنثی سازی توطئه اطلاعات سپاه

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: