۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

اعتصاب غذا در دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان از شب گذشته دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان از پنج شنبه شب و در اعتراض به حوادث اخیر، بازداشت های گسترده دانشجویان و در راستای حمایت از جنبش سبز دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب غذای خودجوش بدون هیچ اعلام قبلی از سوی دانشجویان این دانشگاه آغاز شده و تاکنون بیش از 200 نفر از دانشجویان در این اعتصاب شرکت کرده اند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز 16 آذر نیز علیرغم تهدید خانواده های دانشجویان از سوی مسئولین دانشگاه، تجمع باشکوهی را برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در تجمع روز دانشجو خود شعارهایی همچون "ای دولت فاشیستی تو دولت ما نیستی"، " مرگ بر دیکتاتور"، "دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد"، "ایران شده بازداشتگاه اوین شده دانشگاه" و ....سر داده بودند.

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: