۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

فیلمی بسیار زیبا در حمایت از مجید توکلی تقدیم به جنبش سبز


فیلمی بسیار زیبا در حمایت از مجید توکلی تقدیم به جنبش سبز

from Donbaleh.com by nomadesabz
...دستگاه ظاهری می‌تواند دانشجویان غریب را به جرم ابراز عقیده از خوابگاه محروم کند و معیشت آنان را در تنگنا قرار دهد و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند با حمایت‌‌های خود از آنان پشتیبانی کنند. تاثیر اقدام کدامیک از آنها بیشتر است؟ به راستی کدامیک از آنها قدرتمندتر است؟ بلکه اساسا تقابلی میان این دو وجود ندارد؛ یکی هست و دیگری نیست...

ما همه مجید هستیم we are all MAJIDs  

FLVMP43GP


Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: