۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

دیگر نگوییم ارتش جمهوری اسلامی بگوییم ارتش ملی ایران

امروز در خبرها داشتیم که ارتش ایران بیانیه ای را علیه سپاه و حکومت کودتا بیرون داده و  بحثی صورت گرفت مبنی بر صحت و عدم صحت این مطلب و عده ای موافق این خبر وعده ای دیگر مخالف این مطلب بودند..... جدای از این بحث ها اگر همچین بیانه ای صحت داشته باشد - که توسط عمو محسن! تایید شد- از این به بعد به جای گفتن ارتش جمهوری اسلامی از لقب ارتش ملی ایران یاد کنیم... بیاییم به جای ارتش جمهوری اسلامی ، بگوییم ارتش ملی ایران...... ارتش ملی ایران پناه ملت است و ملت هم پناه ارتش ملی ، ملت ایران با آغوش باز ارتش ملی ایران را می پذیرد

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: