۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

خمينى: ارتش و سپاه بايد بگويند جانم فداى مردم اگر بگويد جانم فداى رهبر كه اين مى شود همان زمان شاه.

 خمينى: ارتش و سپاه بايد بگويند جانم فداى مردم اگر بگويد جانم فداى رهبر كه اين مى شود همان زمان شاه. پس مردم براى چى انقل 

 خمينى ، صحيفه نور، جلد سوم پاراگراف 132 سپاه بايد پشت مردم باشد. اصل مردمند. ارتش هم بايد پشت مردم باشد. ارتش وسپاه بايد بگويند: جانم فداى مردم. اگر بگويد جانم فداى رهبر انحراف است. اصل مردمند. رهبر هم جانش فداى مردم است. ما همه براى مردميم. سپاه بايد از حقوق مردم دفاع كند. پشتيبان مردم باشد.اگر بگويد جانم فداى رهبر كه اين مى شود همان زمان شاه. پس مردم براى چى انقلاب كردند؟
 
برای برادران و خواهران بسیجی ولايت مدار بفرستید تا بدانند این ره که تو می روی به ترکستان است ...

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: