۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

همه مــــــا مجید هستیــــــم

حرکت تحسین برانگیز مردان، با پوششی زنانه  در حمایت از مجیدتوکلی و همه’ زنان و دختران ایرانی

بنده به وجود چنین هموطنانی افتخار کرده و حمایت کامل خود را از حرکت شکل گرفته، اعلام می نمایم.

در زیر می توانید تعدادی از عکسها را در این ارتباط مشاهده فرمائید:
 
 

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: