۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

خبر جدید - کبک آگاه است

خارجیه می رسه به مسجد

خارجیه می رسه به مسجد می بینه دارن غذا میدن! می پرسه مگر در اینجا نماز نمی خوانند؟ میگن اگر می خواهی نماز بخوانی برو دانشگاه تهران! می پرسه مگر آنجا دانشجوها درس نمی خوانند؟ میگن اگر منظورت روشنفکرا و دانشمنداست باید بروی اوین! می پرسه مگر آنجا دزدان ، قاتلان و متجاوزان را زندانی نمی کننند؟ میگن زکی پس مملکت را کی اداره کنه! همین. 

رهبرا شکایتی دارم ! 400 هزار تومان پیش و 250 هزار تومان برای هر نفر در ۱۶ آذر صرف نمیکند !


رهبرا . شکایتی دارم . هر چند میدانم که شاید گفتنش آب به آسیاب دشمن بریزد ولی نگفتنش هم به درد ما می افزاید . ای رهبر فرزانه ! ای جانم به قربانت ! ای رهبرمسلمین ! ای اسرائیل و آمریکا از تو وحشت داره ! این دست مزد را مقداری بیشتر نما . خودت میدانی ما خسته شده ایم و کار برای ما بسی دشوار تر . همانگونه که استحضار دارید 16 آذر قرار است تظاهرات مردمی در غالب ایجاد ترافیک موسوم به ترافیک سبز انجام شود . و این کار من و برادران جان بر کف را بسی دشوار کرده چرا که برخورد با این اعتراض از سوی ما دشوار است . از طرفی تظاهرات را با زیرکی به شب رسانیده اند . در 13 آبان 250 هزار تومن برای هر نفر خوب بود ولی 16 آذر چه کنیم ؟ با ترافیک عمدی چگونه معترضان را دستگیر کنیم و به بازداشتگاه برسانیم ؟ اصلا شما خودت را بگذارید جای ما چگونه با فرد و خانواده ای که در ترافیک گیر کرده برخورد کنیم ؟ رهبرا تو قوت دل مایی ! تو را دعا میکنیم . در تعرفه 16 آذر دستی ببر و تغییری بنما . ای رهبر فرزانه از شما استدعا دارم چون دستگیری مردم برای 16 آذر غیر ممکن گشته و اگر هم دستگیری صورت پذیرد مردم قرار است واکنش نشان دهند پول پیش را بیشتر بنما . خود آگاهی و نایب بر حقت آگاه است که ما نوکران توییم رهبرا ! /// الطافتان پایدار /// از طرف یک بسیجی ذوب شده در ولایتروشی برای دور زدن فیاترینگ برای یاهو مسنجر!
--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: