۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

باز هم پوستر ترافیک سبز - سیا ساکتی استعفا می دهد


--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: