۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

بزرگترین کمک دولت کودتا به جنبش سبز بمناسبت 16 آذر 88

این اینک رو هم خدا فرستاد !

بچه های جنبش سبز چندی است که مرتب میگویند در 16 آذر اینترنت قطع میشود یا سرعت آن کم میشود و ... چرا به این مسئله منفی نگاه کنیم . به نظر من این بزرگترین لطف ، محبت و بزرگترین خدمتی خواهد بود که دولت کودتا از سر جهل به جنبش سبز خواهد کرد .
بدون تردید با کنار کامپیوتر نشستن و لینک دادن و دعوت عمومی کردن و گاه شعار دادن و حرفهای این و آن را بازگو کردن ملت ایران به دموکراسی و حق قانونی خود نخواهد رسید . 
باید همه ما با هم و در کنار هم ( همانگونه که از 22 خرداد گذشته با هم بوده ایم ) در روز 16 آذر با خاموش کردن کامپیوترها به خیابان برویم و جنبش سبز و دانشجویان را یاری کنیم .

قطع شدن اینترنت و کم شدن سرعت آن در 16 آذر بزرگترین خدمت به ملت سبز ایران است . اگر از آدمهای کم فعال یا غیر فعال باشیم در چنین وضعیتی حوصله مان سر خواهد شد و درنتیجه به خیابان خواهیم رفت و این همان لطفی است که جاهلان دولت کودتا بارها و بارها تکرار کرده اند و نتیجه اش را دیده اند .

قطع شدن یا کم شدن سرعت اینترنت در 16 آذر را به فال نیک بگیریم . عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد .

در 16 آذر کامپیوتر ها را خاموش و موبایلها را روشن میکنیم تا از تجاوزات کافران حربی نظام اسلامی فیلم تهیه کنیم و چهره مخوف مزدوران اسلامی را به جهانیان بنمایانیم . همه با هم ..... ما پیروزیم چون حق با ماست

.


--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: