۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

شناسائی کنید: تصویر بدون نقاب صحنه گردان خیمه شب بازی نمایش قتل ندا

شخصی که تصویرش را درون دایره قرمز مشاهده می کنید، کارگردان و یا به عبارتی صحنه گردان نمایش شرم آور بازسازی قتل ندا آقا سلطان است.
شخص مذکور که خبرگزاری جام جم او را یکی از دانشجویان رشته نمایش دانشگاه معرفی کرده، بیشتر شبیه یکی از سوژه های جمع آوری شده در طرح اراذل و اوباش است، با سری تراشیده و ریش های نتراشیده که مشخصا رفتاری است که در بازداشتگاه با زندانیان صورت می گیرد.
در تصویر روبرو، این شخص در حال دادن میزانسن (!) به یکی از بازیگران نمایش روحوضی خود است و در عکس های بعدی، وی را در حال پیگیری جزء به جزء نمایش می بینید.

لطفا در صورت شناسائی این فرد، از طریق ممکن اطلاع رسانی کنید.
-- 
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: