۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

نشجويان دانشگاه تهران دراقدامي مبتكرانه خطاب به خامنه ای: ميمون بيا پايين


دانشجويان دانشگاه تهران خطاب به خامنه ای: ميمون بيا پايين 

Language ina-newsagency.com

آژانس ايران خبر: دانشجويان دانشگاه تهران دراقدامي مبتكرانه خشم و نفرت وانزجار عمومي مردم و دانشجويان از خامنه اي را به نمايش گذاشته و عكس خامنه اي را از درخت آويزان كرده و دور آن تجمع كرده و شعارمي دادند ميمون بياپايين...
--
کبک آگاه است
http://kabk22.javanblog.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: