۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

آخرین تصاویر ارسالی از کوی دانشگاه

ببخشید اگر تکراریه... شرمنده...
چند سری عکس از حماسه 16 آذر و چهره مزدوران و ذوب شدگان ولایتفیلتر شکن / پروکسی / آنتی فیلتر / ...


هفت راه آزادی که تا الان چیز نشده!
به امیـــــ/\ـــــد آزادی


-- 
کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: