۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

ویدئویی از دانشگاه شریــــــ/\ـــــف

از صبح پلیس دور دانشگاه بود - جلوی در اصلی تو خیابان آزادی که پر از گارد بود و نیروهای اطلاعات از بیرون دانشگاه با دوربین از توی دانشگاه فیلم برداری میکردند.  من که رفته بودم از اون کسی که فیلم میگیره عکس بگیرم  حراست دانشگاه (که توی اعتراضهای بعد انتخابات با بچه ها همکاری می کنند) گفت که توی دفتر حراست و دانشگاه لباس شخصی اومده و سریع برو که شناسایی نشی.
تعداد بچه هایی که جمع شده بودند خیلی بیشتر از همیشه بود و تعداد بسیجی ها خیلی کمتر بود و دوبار خواستن به سمت بچه ها بیان ولی تفاوت تعداد آدم ها باعث شد که مسیرشون را عوض کنند
برای آزادی فرزان ریوفی که دستگیر شده هم شعار دادیم
یکی از بچه ها گفت که به چشم خودش دیده که چند تا دختر چادری بدون کارت شریف و با یه برگه زرد اومدن تو
حدود ساعت ۲ رفتیم به سمت ساختمان ابن سینا که کلاس ها و دفتر بسیج (که تقریبا ۱۰ نفر آدمی که همه میشناسن نشسته بودن) و شعارها به سمت تند شدن و بعد شعارهای ضد رهبر -تجاوز جنایت دو پایه ولایت - و ضد بسیج -پول نفت چی شده خرج بسیجی شده و ....- باعث شد بسیجیا بیان بیرون از دفترشون -۱۰ نفر- تقریبا - و تلاششون واسه شعار دادن واقعا خنده دار بود
یه کار جالبی که بچه ها کردن پرت کردن پول به سمت این بسیجی ها بود

http://kabk22.javanblog.com/


--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: