۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

ویدئویی کوتاه از تجمع دانشجویان دانشگاه شریف در روز ۱۶ آذر

ویدئویی کوتاه از تجمع دانشجویان دانشگاه شریف در روز ۱۶ آذر. این دانشجویان
شعار می دهند: پلیس ضد شورش/ احمدی رو بشورش.
 دانشجویان این دانشگاه امروز بادکنک های سبز هوا کردند.‬


--
کبک آگاه است
http://kabk22.javanblog.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: