۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

رای بدهید! خامنه ای را دیکتاتور سال دنیا کنید!تنها یک روز وقت داریم!

 
 

Sent to you by . via Google Reader:

 
 

via بالاترین by Ash83 on 11/22/09

لطفا رای بدهید و خامنه ای رو دیکتاتور سال دنیا کنیم! فقط یک روز دیگر فرصت داریم! در حال حاضر نفر دوم است!!! لطفا رای بدهید تا دیکتاتور سال دنیا شود!! http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=dn3yyljxcomwynm651382
با ۷۱ امتیاز و ۱۳ نظر سیاست فرستاده شده در بخش
نظرات

 
 

Things you can do from here:

 
  --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه   "Ma Bishomarim" مي باشد.
 جهت ارسال مطلب به این گروه،  به آدرس life-companion@googlegroups.comایمیل ارسال کنید
 برای لغو عضويت از این گروه، یک ایمیل به آدرس life-companion+unsubscribe@googlegroups.com
ارسال نمائيد.
 برای بازديد از سایر امكانات گروه، به این آدرس مراجعه کنید  http://groups.google.com/group/life-companion?hl=fa

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
http://kabk22.persianblog.ir/

هیچ نظری موجود نیست: