۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

دیـــــــــــــــــــــن شده دستاویز / دانشجو بپا خیز--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
http://kabk22.persianblog.ir/

هیچ نظری موجود نیست: