۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

سری جدیدی پوســـــــــــ/\ـــــــــــر برای 16 آذر

ادامه پوستر ها، به علت جلوگیری از سنگین شدن ایمیل در بلاگ زیر می باشد
http://kabk22.wordpress.com/

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
http://friendfeed.com/kabk22/

هیچ نظری موجود نیست: