۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

پوستــر برای 16 آذر

ادامه در http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــد آزادی
 

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
http://kabk22.tumblr.com/

هیچ نظری موجود نیست: