۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

خامنه ای: مراسم چهارشنبه سوری آتش پرستی استايرنا:
خامنه اي، به سوالاتی درباره مراسم چهارشنبه آخر سال پاسخ داد. اين استفتاء که در پايگاه اطلاع رساني دفتر وی منتشر شده، به شرح ذيل است:
سوال: نظر جنابعالى درباره چهارشنبه سورى چيست؟
جواب) علاوه بر آنکه هيچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فساد زيادى است که مناسب است از آنها اجتناب شود.
علاوه بر استفتاء ، از دفتر برخي مراجع عظام تقيلد نيز در اين زمينه سوال شد که پاسخ دادند: مراسم چهارشنبه آخر سال، علاوه بر اينکه مبناي شرعي ندارد، نوعي آتش پرستي است و خواندن اشعاري مانند " زردي من از تو و سرخي تو از من" مصداق حاجت خواستن از آتش است.
 --
کبک آگاه است
به امـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: