۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

دولت خبرگزاری مهــــــــــــر را تحریم کرد! +8 پوستر برای 16 آذر


شبکه جنبش راه سبز (جرس) : خبرنگار و عکاس خبرگزاري مهر به رغم دريافت دعوتنامه حضور در هيات 300 نفره رئيس جمهوري ايران براي سفر به امريکاي لاتين، از اين سفر بازماندند. علت این اقدام که پس از مراحل تشریفات و صدور ویزا صورت گرفته عدم وجود ظرفيت اعلام شده است. خبرگزاري مهر از جمله خبرگزاري هايي بود که عکس هايي از استقبال کم مردم از رئيس دولت دهم در سفر به تبريز را منتشر کرد.

http://www.rahesabz.net/story/4365/


--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://kabk22.plogger.ir/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: