۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

شکواییه مردم ایران خطاب به مجامع بین المللی- لطفا امضا کنید

استمداد از جامعه جهانی به مقصود متوقف ساختن جنایات جمهوری اسلامی ایران
و تعقیب عاملین آن(شکواییه رسمی)

هم وطنان گرامی، دولت کانادا پذیرفته است شکواییه مردم ایران را خطاب به
مجامع بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل ببرد، برای این امر به
000′60 امضا نیازمندیم، لطفاً نهایت همکاری را در پخش و جمع آوری امضا
بنمایید. تا کنون ۳۲۰۰۷ امضا جمع آوری شده است.

وقوع این امر گام بسیار مهمیست در جهت فشار جهانی بر دولت ایران برای
توقف کشتارها و خشونت علیه مردم ایران.
برای امضا شکواییه لطفاً بر روی لینک کلیک کنید

هیچ نظری موجود نیست: