۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

سبزه سبزم ریشه دارم...

یاد سیز اندیشان افتادم...

هیچ نظری موجود نیست: