۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

شب نیمه شعبان آنچنان فریاد میزنیم " برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی بیا " که مراجع خاموش هم صدای ما را بشنوند.

چهارشنبه 14مرداد-9صبح-بهارستان-مجلس

هیچ نظری موجود نیست: