۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

خبر فوری...

خبر های رسیده حاکی از شلوغی بازار تهران بدون درگیری خبر می دهد

این شلوغی با شلوغی روز های عادی فرق! می کنه!=== برای دوستان قوم بنی اسرائیل گفتم

هیچ نظری موجود نیست: