۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

کبک آگاه است

ما پیروزیم... چون بی شماریــــــــــــــــــــــــــــم

برنامه هاي جاري جنبش سبز: جمعه 30 مرداد
ساعت 11 صبح مقابل زندان اوین به عنوان
پشتیبانی از زندانیان سیاسی


جمعه 30 مرداد ساعت 5 عصر ورزشگاه آزادي 100000
نفر سبزپوش: شوك سبز ......فرصت نداريم، اطلاع رساني کنید

 

وحشت حداد عادل از اعتراضات دانشجویان !

حداد عادل: ممکن است تحریک دانشجو علیه نظام ابعاد تازه ای یابد

 
 
Twitter / greenvote
Twitter / MowjeSabzeAzadi
 
 
اولين شماره‌‌ي نشريه‌ي 23 خرداد ---- به شكل پيوست
 
 


هیچ نظری موجود نیست: