۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه

۱۶ آذر و احضاررئيس ستاد دانشجويی مهدی کروبی به جرم اقدام علیه امنیت کشور

طبق خبر دريافتی، سيدباقر اسکويی فعال سياسی و رئيس ستاد دانشجويی کل کشور مهدی کروبی در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران در آستانه ۱۶ آذر به دفتر پيگيری امنيتی کشور احضار گرديد. اسکويی در اين باره گفت: روز سه شنبه مورخ دهم آذر ماه طی تماس تلفنی، فردی خود را نماينده دفتر پيگيری امنيت کشور معرفی نموده و مرا جهت ارائه پاره ای از توضيحات به دفتر پيگيری امنيت کشور احضار نمود که با توجه به اينکه احضاريه ای رسمی نبود آنرا جدی نگرفتم. تا اينکه امروز پنج شنبه مورخ دوازدهم آذر ماه احضاريه ای به دستم رسيد که بدليل اتهام اقدام عليه امنيت کشور می بايست خود را به دفتر پيگيری امنيت کشور معرفی نمايم. اين فعال سياسی هم اکنون از حاميان و نزديکان مهدی کروبی بشمار می رود

--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://arman.posterous.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: