۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه

مرتضوی رئیس بازرسی ریاست جمهوری می شود

سایت پارسینه: شنیده است در روزهای آتی قاضی سعید مرتضوی، رسما به عنوان رئیس بازرسی ریاست جمهوری منصوب می گردد. گفتنی است در اوایل دولت نهم، داوود احمدی نژاد، برادر بزرگتر رئیس جمهور این سمت را بر عهده داشت. مرتضوی متولد 1346 است و تاکنون مناصبی چون رییس دادگاه عمومی شهر بابک ،ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است. علی کردان پیش از بیماری و فوتش، گزینه اصلی تصدی بازرسی ویژه ریاست جمهوری بود
 

--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://arman.posterous.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://arman.posterous.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: