۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

ادامه تظاهرات گسترده در دانشگاه های کشور_۱۸ آذر

ادامه تظاهرات گسترده در دانشگاه های کشور (۱۸ آذر)

امروز ۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف باری دیگر دست به راهپیمایی زدند. علت این راهپیمایی دستگیری بیش از ۷ تن از دانشجویان شریف و دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در پی تظاهرات سرتاسری دانشجویان علیه دولت کودتا در روز دانشجو بود. دانشجویان در دانشگاه به راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند و روبه روی درب اصلی دانشگاه تجمع کرده و شعار میدادند. در انتهای راهپیمایی قرار مبنی بر آن شد که تا تمام داشجویان در بند آزاد نشوند این تظاهرات ادامه خواهد داشت

 فیلم - تظاهرات دانشجویان دانشگاه شریف ۱۸ آذر 

Download:
FLVMP43GP

امروز ۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف باری دیگر دست به راهپیمایی زدند. علت این راهپیمایی دستگیری بیش از ۷ تن از دانشجویان شریف و دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در پی تظاهرات سرتاسری دانشجویان علیه دولت کودتا در روز دانشجو بود. دانشجویان در دانشگاه به راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند و روبه روی درب اصلی دانشگاه تجمع کرده و شعار میدادند. در انتهای راهپیمایی قرار مبنی بر آن شد که تا تمام داشجویان در بند آزاد نشوند این تظاهرات ادامه خواهد داشت.::::در ویدیوی حاضر دانشجویان در دانشگاه راهپیمایی کرده پس از سر دادن شعار «تحجر جنایت دو پایه ی ولایت» به همخوانی سرود یار دبستانی برای یاران دبستانی در بندشان پرداختند

 ۱۷ و ۱۸ آذر دانشگاه های اصفهان صحنه ی تظاهرات دانشجویان معترض بود ...  

 • در روز 17 آذر دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان شاهد تظاهرات دانشجويان بود. همچنين دانشگاه اصفهان امروز 18 آذر صحنه درگيري نيروهاي بسيج و دانشجويان معترض بود. در ابتدا نيروهاي بسيجي به صورت سازماندهي شده قصد برگزاري تجمعي در حمايت از دولت و رهبري را داشتند كه با حضور دانشجويان معترض تظاهراتي ضد دولتي شكل گرفت و دانشجويان شعارهاي در حمايت از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي سر دادند. اين در حالي است كه روز سه شنبه عده اي از دانشجويان بعد از برگزاري تجمع و هنگام خروج از دانشگاه دستگير شده بوند

تجمع در دانشگاه شریف در اعتراض به بازداشت های اخیر دانشجویان - ۱۸ آذر 

امروز 18 آذر، از ساعت 12 الی 14، تجمعی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور حدود 200 دانشجوی معترض به بازداشت وسیع دانشجویان در روزهای اخیر برگزار گردید. فریاد "مرگ بر دیکتاتور" و "دانشجوی زندانی ازاد باید گردد" در خیابان آزادی هم به گوش میرسید.

 ۱۸ آذر, دانشگاه شریف, فریاد دانشجوی زندانی آزاد باید گردد 

Download:
FLVMP43GP

امروز ۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف باری دیگر دست به راهپیمایی زدند. علت این راهپیمایی دستگیری بیش از ۷ تن از دانشجویان شریف و دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در پی تظاهرات سرتاسری دانشجویان علیه دولت کودتا در روز دانشجو بود. دانشجویان در دانشگاه به راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند و ...روبه روی درب اصلی دانشگاه تجمع کرده و شعار میدادند. در انتهای راهپیمایی قرار مبنی بر آن شد که تا تمام داشجویان در بند آزاد نشوند این تظاهرات ادامه خواهد داشت

 شریفیها به یاد یاران دبستانی در بندشان خواندند ...فیلم تظاهرات دانشگاه شریف (۱۸آذر) 

Download:
FLVMP43GP

امروز ۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف باری دیگر دست به راهپیمایی زدند. علت این راهپیمایی دستگیری بیش از ۷ تن از دانشجویان شریف و دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در پی تظاهرات سرتاسری دانشجویان علیه دولت کودتا در روز دانشجو بود. دانشجویان در دانشگاه به راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند و روبه روی درب اصلی دانشگاه تجمع کرده و شعار میدادند. در انتهای راهپیمایی قرار مبنی بر آن شد که تا تمام داشجویان در بند آزاد نشوند این تظاهرات ادامه خواهد داشت.::::در ویدیوی حاضر دانشجویان در سالن ابن سینا تجمع کرده و روبه روی بسیج دانشجویی شعار دادند. در ضمن قرار بر این شد که این تجمع در روز شنبه، حوالی ساعت ۱۲هم ادامه داشته باشد.

 دانشگاه شریف ۱۸ آذر - بسیجی حیا کن مخت خوری رو رها کن 

اطلاع رسانی کنید : تجمع در دانشگاه شريف/18آذر : دانشجويان شعارميدهند : زنداني سياسي آزاد بايد گردد / مرگ بر ديكتاتور / الله اكبر /جنایت با واژه ولایت

 ادامه اعتراض به بازداشت شماری از دانشجویان در تهران (1۸ آذر ) 

به گزارش های رسیده، صدها تن از دانشجویان امروز در دانشگاه شریف در اعتراض به بازداشت همقطارانشان در دو روز گذشته، راهپیمایی کردند. براساس این گزارش ها، هفت تن از دانشجویان در روزهای 16 و 17 آذر بازداشت شدند.

 فیلم: امروز ۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف 

امروز ۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف باری دیگر دست به راهپیمایی زدند. علت این راهپیمایی دستگیری بیش از ۷ تن از دانشجویان شریف و دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در ...

 اعتراضات امروز در دانشگاه شریف 

Download:
FLVMP43GP

تظاهرات دانشگاه شریف 18 آذر - امروز - چهارشنبه

۱۷ و ۱۸ آذر دانشگاه های اصفهان صحنه ی تظاهرات دانشجویان معترض بود ...  

در روز 17 آذر دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان شاهد تظاهرات دانشجويان بود. همچنين دانشگاه اصفهان امروز 18 آذر صحنه درگيري نيروهاي بسيج و دانشجويان معترض بود. در ابتدا نيروهاي بسيجي به صورت سازماندهي شده قصد برگزاري تجمعي در حمايت از دولت و رهبري را داشتند كه با حضور دانشجويان معترض تظاهراتي ضد دولتي شكل گرفت و دانشجويان شعارهاي در حمايت از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي سر دادند. اين در حالي است كه روز سه شنبه عده اي از دانشجويان بعد از برگزاري تجمع و هنگام خروج از دانشگاه دستگير شده بوند.

 

  دوستان زمان بسیاري طول کشید تا این ایميل با این کیفیت به دست شما برسد

  بی زحمت نه به خاطر زحمت گروه سایبری کبک22

  بخاطر حماسه این دانشویان شریف و آزادی خواه

  بخاطر این حماسه ای که آفریدند

  این ایمیل را با همین کیفیت به دیگران هم ارسال کنید

   


  --
  کبک آگاه است
  بلاگهای ویژه پوستـــــر
  http://photoblog.com/kabk22/
  http://kabk22.wordpress.com/
  به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: