۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

خاتمی: سوابق انقلابی بسیاری از بازداشت شدگان از بازجویانشان بیشتر است

خاتمی تاکید کرد:«جمهوری یعنی مردم انتخاب می‌کنند، حاکمانشان را تحت نظر قرار می‌دهند، می توانند به آنها انتقاد بکنند، می‌توانند آنها را بدون توسل به زور جا به جا کنند، حکومت‌ها در مقابل مردم مسئولند، ملاک و میزان رای مردم هست ،مردم حرمت دارند، ارباب واقعی یک جامعه خود مردم هستند و حاکمان نه اربابان مردم که خدمتگزاران بر آمده از اراده مرم هستند
 
http://norooznews.info/news/15439.php


--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: