۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

تجمع کارکنان صنایع مخابراتی ایران در شیرازمقابل درب استانداری

من مريم زنده ام چه با لبخند چه با اشک
نامه دختري كه درتظاهرات 13 آبان مجروح شده بود.
سلام :يک چوپان پير خوش صحبتي برام تعريف ميکرد که سگ هاي گله که تجربه پنجه گرگ را بر بدن
 به يادگار دارند وقتي با گرگ رو به رو ميشوند با احتياط از در گير شدن مستقيم پرهيز ميکنند به همين
 خاطر چوپان ها همواره طوله اين سگ ها را با خود به کوه مي آورند چون اين توله هاي بي تجربه
 بي پروا به گرگ حمله ميکنند و سگ ها به ناچار براي دفاع از توله مجبور به گلاويز شدن با گرگ ميشند
www.lorestan11.com  
 
 
در پیوست مشاهده می کنید:
تجمع کارکنان صنایع مخابراتی ایران در شیرازمقابل درب استانداری
میدان ستاد 
13 آذر
در عکس ها سعی بر آن شده که صورت؛ خالکوبی و حتا! انگشترهای افتاده در عکس ازبین برود
چون شاید با پخش این عکس ها برای کسی مسئله ای به وجود بیاد
و آه آن فرد و خانواده اش گریبان گیر شود.
به امیـــــــ/\ــــــد آزادی
 

فرستنده: Lorestan--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: