۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

از دیکتاتوری تا دمکراسی - جین شارپ

زنان مبارز میهن، پیشگامان انقلاب نوین مردم ایران
در پیوست ملاحظه فرمایید: از دیکتاتوری تا دمکراسی - جین شارپ

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: