۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

آیت الله خمینی: من ميل ندارم راديو هر وقت باز مى شود اسم من باشد، مدتهاست که از اين جهت متنفرم!

آیت الله خمینی: من ميل ندارم راديو هر وقت باز مى شود اسم من باشد، مدتهاست که از اين جهت متنفرم! (1364)

بايد اساس تشويق اشخاصى باشد که در اين کشور فعاليت مى کنند، اينها به اين کشور حق دارند،به اين روزنامه ها حق دارند،به راديوتلويزيون حق دارند،ولى ماها نسبت به آنها حقمان کم است. من ميل ندارم راديو هر وقت باز مى شود اسم من باشد، مدتهاست که از اين جهت متنفرم،اين کار غلطى است. به اندازه متعارف نسبت به همه خوب است، زيادى اش مضر است، اين به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک مى کند. اينکه بگويند من هر روز به کى، چى گفتم. آخر هر روز من يک مسئله اى را مى گويم و هى تکرار مى کنند که فلانى چه گفت.اين چه فايده اى دارد.

ذوب شدگان و جاهلان ولایت؛ چی دارید بگید؟

حضرت امام این ها رو می خواست...

شما ولایتمداران چه کردید؟

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: