۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

جعل نام خلیج فارس در واحد مرکزی خبر!
واحد مرکزی خبر که انتظار یک خبرگزاری حرفه ای از آن می رود در اقدامی ناشیانه و تامل برانگیز، به جای نام خلیج فارس از واژه جعلی خلیج ع ر ب ی استفاده کرده است. به گزارش خبرنگار "تابناک"، این پایگاه خبری که ارگان رسمی سازمان صدا و سیماست با درج یک خبر به جای استفاده از لغت خلیج فارس از واژه جعلی استفاده کرده و پرانتز واژه فارس را استفاده کرده است که این به معنای پذیرش رسمی بودن نام جعلی و استفاده از واژه داخل پرانتز از سوی واحد مرکزی خبر است. گرچه ممکن است برخی خرده گرفته و این مسئله را امری کوچک و گذرا بپندارند، اما زمانی که این واژه جعلی در موارد متعدد بکار گرفته شود در آینده ای نه چندان دور مدعیان نام جعلی برای خلیج فارس با کنار هم قرار دادن همین مستندات مدعی پذیرش این موضوع توسط کشورمان خواهند شد.
ننگ ما ننگ ما / صدای و سیمای ما

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
هیچ نظری موجود نیست: