۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

افتخاری دیگر از دولت گل و بلبل:همدستي عربستان و کويت براي برداشت از ميدان گازي آرش ايران

به رغم مخالفت ايران با هرگونه فعاليت در ميدان گازي آرش قبل از تعيين تکليف آن، عربستان و کويت به زودي فعاليت هاي اکتشافي خود در اين ميدان را توسعه مي دهند.به گزارش فارس پايگاه اينترنتي انرژي اينتليجنس طي گزارشي از توسعه فعاليت هاي اکتشافي عربستان و کويت در ميدان گازي آرش خبر داد. بر اساس اين گزارش کويت و عربستان در حال توسعه دامنه فعاليت هاي اکتشافي خود در اين ميدان فراساحلي هستند که ميان سه کشور ايران، عربستان و کويت مشترک است. اين گزارش نوشت؛ شرکت عمليات مشترک خفجي که با سرمايه گذاري مشترک آرامکوي عربستان و شرکت نفت خليج کويت تاسيس شده به زودي حفاري هاي جديدي را در ميدان فراساحلي الدوره آغاز خواهد کرد. ميدان گازي آرش در عربستان و کويت الدوره ناميده مي شود. اين ميدان 13 تريليون فوت مکعب ذخيره گازي دارد. دو کشور عربستان و کويت بر سر بهره برداري مساوي از ذخاير گازي اين ميدان به توافق رسيده اند اما ايران و کويت از سال 2000 که در اين زمينه وارد مذاکره شده اند نتوانسته اند در مورد حقوق خود در اين ميدان با يکديگر به توافق برسند. ميدان گازي آرش در سال 1962 کشف شد. ايران هرگونه فعاليت کويت و عربستان در اين ميدان قبل از حصول توافق ميان سه طرف را غيرقانوني مي داند و به شدت با آن مخالف است. (کل مطلب)
 
 
 
 
مرکز پژوهش هاي مجلس:صادرات نفت ايران هشت سال ديگر به صفر خواهد رسيد
 
کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: