۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی به روایت تصویر:

   

http://img98.com/images/r5zsuhzgcbft50riw0pt.jpg

  

http://img98.com/images/xzmi1so9gu4u9ri6f5wb.jpg 

 

 

http://img98.com/images/mcw2h82xhsoe2g7l2tcv.jpg 

 

 

http://img98.com/images/w21j67f3c2jfmzz55ez.jpg 

 

 

http://img98.com/images/g2q82xc155ec7l6g7xw.jpg 

 

 

http://img98.com/images/hz9nvzw03oedd664lkb2.jpg 

 

 

http://img98.com/images/7w051i5fjgu4h4j336.jpg 

  

 

http://img98.com/images/r45ydogvxlwc8mheokj9.jpg

 

 

http://img98.com/images/v6zjsgbrtmlblz55m71.jpg 

 

 

http://img98.com/images/vnzp34kjz5nih31ef0u0.jpg 

 

 

http://img98.com/images/h01rr6563v79673xyn2.jpg 

 

  

http://img98.com/images/xwwiwqic0w1y17tjdtl.jpg 

 

 

http://img98.com/images/hfmu61c2487u217wc32t.jpg 

 

در صوت باز نشدن عکس به لینک زیر مراع فرماید تا همهعکس ها یکجا مشاهده کنید 

کبک آگاه است

>>>>~~~~~.....:::::نا آرامی در ایران پس از اعلام نتایج انتخابات:::::.....~~~~~<<<<<

هیچ نظری موجود نیست: