۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

زمانی که خامنه ای همون خ.ر ناناز می شود!


ali_khamenei1.jpg
 
 
کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: