۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

جزييات "راه سبز اميد"

جزييات "راه سبز اميد":

 خاتمی و کروبی عضو شورای مرکزی اند و کميته‌های شبکه در حال شکل گيری است

عليرضا حسينی بهشتی، مشاور ارشد ميرحسين موسوی، جزئيات تازه ای از "راه سبز اميد"، تشکيلاتی که موسوی قرار است آن را تشکيل دهد، ارائه داد. بهشتی در توضيحات خود "راه سبز اميد" را نهضت يا شبکه ای فراگير دانست که می‌تواند تفکرات مختلف جامعه را در برگيرد و حول خواسته های حداقلی فعاليت کند. وی خواسته حداقلی کنونی را "تحقق قانون اساسی و عملی کردن تمام ظرفيت‌های آن" دانست و گفت: "هر کسی که به هويت ايرانی - اسلامی به عنوان يک سرمايه نگاه کند و يا اين که هر کسی که مساله انقلاب ايران را به عنوان يک حادثه‌ای که متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و يا تعهد و پايبندی به قانون اساسی را به عنوان يک مبنا بپذيرد می‌تواند وارد اين تشکيلات شود." بهشتی با تاکيد بر اين نکته که تناقضات قانون اساسی بايد به تدريج اصلاح شود، اعلام کرد موسوی شخصاَ نام "راه سبز اميد" را برگزيد و محمد خاتمی و مهدی کروبی از جمله اعضای شورای مرکزی آن هستند. وی گفت کميته های اين شبکه در حال شکل گيری است

 

هیچ نظری موجود نیست: