۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو .... شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو

خودتون ببینید. تو این اوضاع روحتون رو جلا میده. گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو برو// شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو// از پی ديدن رخت همچو صبا فتاده ام// خانه به خانه در به در کوُچه به کوچه کو به کو// ميرود از فراق تو خون دل از دو ديده ام// دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو// دور دهان تنگ تو عارض عنبرين خطت// غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو// ابرو و چشم و خال تو صيد نموده مرغ دل// طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو// مهر تو را دل حزين بافته بر قماش جان// رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو// در دل خويش "طاهره" گشت و نديد جز تو را// صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو

هیچ نظری موجود نیست: